WĘZŁY PĘTLOWE    

 


   

Węzeł kajdanki

Opis
Choć nazwa pochodzi jakby prosto z filmu są to po
prostu ładnie wykończone dwie niezależne pętle z
dowolnie długą poprzeczką.

 

Wiązanie
Najpierw należy wykonać jedną z pętli i opleść ją linką jak na rysunku.

Następnie przez powstałe luźne jeszcze koluszka przepleść drugą pętlę

Węzeł uważnie zaciągnąć.

Zastosowanie
Jako dwie niezależne pętle z poprzeczką - dla mających wiele czasu może to być sposób na wykonanie półeczki - jednak bez zabezpieczenia pętle będą się rozciągać - dlatego np. nie nadaje się na drabinkę po której linach/belkach nośnych będzie się ślizgać.
Można go wykorzystać przy zabawach w podchody i porywanie wartownika, należy jednak pamiętać, że harcerski wartownik złapany - pozostaje na słowo honoru, dlatego wiązanie jest formalnością - dla zabawy i nie wolno tego robić mocno. Węzeł dobrze dopasowuje się do rąk uniemożliwiając ześlizgnięcie mimo tego że nie blokuje dopływu krwi - dlatego (z ostrożnością) można się nim bawić pamiętając zawsze o bezpieczeństwie wiązanego !!!!
Jako blokada wystarczy zawiązanie zwykłego węzła prostego.

Uwagi
Choć trzyma mocno w fazie zawiązywania może się nieco rozplątać ponieważ koluszka nie mają zabezpieczenia. Dlatego należy wiązać go ostrożnie


Węzeł kapitański

Opis
Jest to zdwojona kluczka ruchoma. Obie pętle
działają niezależnie.

Wiązanie
Istnieją dwa główne sposoby wiązania tego węzła.
Jeden to naśladując kształt węzła kierować koniec
aż do zapętlenia. Drugi nie wymaga końców liny i
może być zawiązany na środku długiego odcinka. W tym celu należy:

  1. Utworzyć dwa kółka na linie zawinięte w dwie różne strony. Np. Po lewej stronie linka zawijana zachodzi za linkę główną a po prawej wychodzi na wierzch.
  2. Skrzyżować pętle i nałożyć na siebie (ale nie do końca) - tak jak przy tworzeniu ósemki pionierskiej
  3. Jednocześnie pociągnąć za wewnętrzne linki każdej z pętli przeciągając przez sąsiednie kółko tworząc pętle. Węzeł zaciska się.

Zastosowanie
Jako węzeł mający dwie pętle może służyć do przytrzymywania dwóch żerdek, łączenia beleczek itp. Ważne jest to, że pętle można wykonać w dowolnym miejscu na linie bez znajdowania jej końca. Węzeł jest także podstawą do skrótu kapitańskiego liny

 

Węzeł kluczka dwugłowa

                                                                    Opis
                                                                   
Jest to węzeł pochodny od kluczki ruchomej

                                                                    Wiązanie
                                                                   
Są dwa sposoby zawiązania tego węzła. Można utworzyć kluczkę
                                                                    ruchomą i założyć na nią koluszko wykonane z luźnej linki
                                                                    wychodzącej z węzła. Drugi sposób to ułożenie dwóch pętli tak
                                                                    zawiniętych aby część linki łącząca je była na wierzchu. Pętle
                                                                    należy lekko na siebie nałożyć. Przez powstałe w ten sposób
                                                                    oczko należy przepleść dolną poprzeczną linkę tworząc pętlę i
                                                                    zaciągając węzeł
                                                                   
                                                                     Zastosowanie
                                                                   
Zawieszenie liny na haku, gałęzi. Pętla utworzona zostaje w miejscu ściśle określonym na linie a do wiązania nie są potrzebne końcówki. Węzeł łatwo rozplątuje się.

 

Węzeł kluczka (pętla stała)

Opis
Kluczka (kluczka stała) jest w zasadzie półwęzłem związanym
na złożonej linie

Wiązanie
Złożyć linę i zawiązać półwęzeł

Zastosowanie
Jako nieruchoma pętla. Jest to także podstawa do wykonania
węzła złodziejskiego.

Uwagi
Węzeł po zaciągnięciu jest bardzo ciężko rozwiązać dlatego nie jest polecany do użycia. O wiele lepiej stosować jest kluczkę dwugłową

 

Węzeł kluczka ruchoma (pętla ruchoma)

                                                                            Opis
                                                                           
Jeden z podstawowych węzłów - punkt wyjścia do innych.
                                                                            W Pewnych wypadkach zwany rożkowym

                                                                            Wiązanie
                                                                           
Wykonać koluszko i przepleść przez niego linę tworząc pętlę

                                                                             Zastosowanie
                                                                             
Najszybszy sposób na tymczasowe przymocowanie linki do
                                                                             palika, utworzenie ruchomej pętli
Uwagi
Jeżeli się przez koluszko przełoży trzonek - powstaje kombinacja czyli węzeł rożkowy.

 

Węzeł uszy Fishera 

Opis
Bardzo prosty węzeł z dwoma niezależnymi pętlami. Jest to ten sam węzeł
który wiąże się na sznurówkach w bucie

Wiązanie
Nie wymaga chyba komentarza. Jednak dla dociekliwych . Utworzyć
dwie pętle, Jedną obwiązać drugą i przełożyć ją przez powstałe koluszko.

Zastosowanie
Dwie niezależne pętle, przywiązanie dwóch odciągów, połączenie dwóch żerdek

 

Węzeł masztowy

 
                                                        Opis
                                                       
Ten elegancki węzeł choć na to nie wygląda jest w rzeczywistości trzema
                                                        splecionymi półwęzłami

                                                        Wiązanie
                                                       
Najpierw należy utworzyć luźną konstrukcję. W tym celu wiąże się luźny
                                                        półwęzeł na lince, pozostawia wolny odcinek i wiąże się drugi luźny
                                                        półwęzeł ale tak aby jego koluszko przeszło przez koluszko wcześniej już
                                                        utworzonego półwęzła.

Następnie powstałe koluszka przeciągnąć przez splot półwęzłów.
 Koluszko prawego przez splot lewego i na odwrót. Nie należy
przy tym zaciągać górnej pętli. Węzeł jest już właściwie
 utworzony - wystarczy tylko zaciągnąć go ciągnąc na przemian
za boczne pętle i górną z linkami.

 

Zastosowanie
Każda z trzech pętli może być regulowana lub zaciskana dlatego
 dobrze pracuje tam gdzie powinien coś przytrzymywać. W żeglarstwie służy do zakładania odciągów na maszt o dowolnej grubości

Uwagi
Przy wiązaniu należy uważać aby koluszko drugiego półwęzła z właściwej strony przechodziło przez pierwsze koluszko. Inaczej węzeł nie zaciągnie się i pozostanie luźną plątaniną.

 

Węzeł pętlowy

 
                                                            Opis
                                                           
Węzeł ten mimo dość prostego wyglądu jest skomplikowany w
                                                            budowie. Jego zaletą jest łatwa regulacja względna pętli.

Wiązanie
Najpierw należy utworzyć dwie pętle krzyżując linkę. Najprościej
zrobić pętlę kręcąc złożoną linkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

 

                                                        Następnie lewą linką oplatamy lewe koluszko od góry a następnie
                                                        przeplatamy przez skrzyżowanie wyciągając między skrzyżowaniem
                                                        a dolną linką...

 

 

                                     i lekko zaciągamy

 
 

                                                    Następnie prawą linkę również oplatamy dokoła prawej pętli i nad
                                                    skrzyżowaniem. Odnajdujemy dwie linki z oplecenia lewej pętli i pod
                                                    obydwie wkładamy końcówkę przekładając nad linkami lewej pętli.
                                                    Węzeł zaciągamy

 Zastosowanie
Utworzenie dwóch pętli ze wzajemną regulacją. Może służyć jako przyłączenie linki do części ruchomej względem osi pionowej. Węzeł niweluje ruch ten ruch nie powodując naciągania linki

Uwagi
Węzeł nie jest zbyt elegancki. Może się plątać i wykrzywiać

 

Węzeł topowy

Opis
Róża topowa). Ciekawy, elegancki węzeł należący do bardziej
skomplikowanych choć dość łatwych w wykonaniu. W żeglarstwie
nakłada się go na "top" masztu - stąd nazwa.

 

Wiązanie
Do wiązania nie jest potrzebny koniec linki. Wykonujemy trzy takie same pętle układając je kolejno pod sobą i dodatkowo trzecią lekko wychodzącą nad pierwszą (w środku drugiej).


Następnie chwytamy za wewnętrzne linki pierwszej i trzeciej pętli i ciągnąc na zewnątrz przeplatamy je między linkami pętli drugiej i zewnętrznymi pierwszej i trzeciej.

                                                                        Zaciągamy węzeł
Zastosowanie
Wszędzie tam gdzie potrzeby w określonym miejscu dowiązać dwie rzeczy - dwie żerdki, linki. Środkowa pętla nie zaciąga się i pozostaje luźna, węzeł może więc pracować na drzewcu po którym ma się przesuwać. Pozostałe mogą być regulowane. Jednak do przytrzymywania trzech niezależnych belek należy stosować inny węzeł - np. masztowy

 

Węzeł szubieniczny

 Opis
Nazwa węzła może skłanić do idiotycznej "zabawy" w wieszanie które bardzo
łatwo może się zakończyć tragicznie. Należy o tym pamiętać. Mimo wszystko
węzeł jest dobrym przykładem całej rodziny węzłów zawierających beczkę i pętle
w różnych układach. Są to wszystko węzły bardzo eleganckie i funkcjonalne.
Przykładami mogą być: kajdanki, motyl czy ciężarek rzutkowy zawierający samą
tylko beczkę.

Wiązanie
Najpierw złożyć linkę na trzy tworząc dwie pętle - dolną i górną

Linkę między pętlami należy zacząć okręcać dokoła w kierunku górnej pętli, dość ściśle końcówkę przekładając przez górne koluszko.

 

 

 

 

 

 

Zastosowanie
Na pewno można kogoś skutecznie powiesić - dlatego nie należy się w ten sposób zabawiać. Tym bardziej że rozsupłanie zaciągniętego węzła może sprawiać trudność. Już samo założenie pętli na szyję może w efekcie spowodować zablokowanie dotarcia krwi do mózgu !!!
Węzeł dobrze jednak służy jako pętla mocno zaciśnięta na kołku

Uwagi
Naprawdę prosimy nie używać tego węzła do zabawy

I nie uczyć dzieci  tego węzła

 


Aktualności
Historia Drużyny
Imiennik
Kadra
Zastępy
Prasa
Osiągnięcia
Rajd "Szara Lilijka"
Vademecum
Galeria zdjęć
Pliki do pobrania
Grafika ZHP
Linki
Księga gości